Om gebruik te kunnen maken van TSOpro dient u zich eerst eenmalig te registreren. Daarna kunt u uw kind(eren) aanmelden voor het overblijven.

Eenmalig registeren

Om de beste zorg voor uw kind(eren) en een juiste financiële afhandeling te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat we over bepaalde gegevens beschikken. U dient zich daarom eenmalig te registreren.

Nadat u zich heeft geregistreerd, komt u in een besloten deel van de website. Dit deel is alleen voor u toe­gankelijk. U kunt hier:

  • gegevens van uw kind(eren) in het systeem zetten
  • uw kind(eren) aan- en afmelden voor het overblijven
  • facturen inzien
Registeren

Aanmelden

Als u ingelogd bent, kunt u in de kalender uw kind(eren) eenvoudig en snel aan- en afmelden voor het overblijven.

Uiterste aan- en afmeldtijd

Op de dag zelf kunt u tot 9.00 uur uw kind nog via de TSOpro-website aan- of afmelden. Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan of af te melden voor het overblijven, mail dan naar deborghoek@tsopro.nl. De tso-coördinator verwerkt de wijziging later op de website.

Meldt u uw kind niet of pas na 9.00 uur af dan worden de kosten voor die dag wel in rekening gebracht.