Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal afspraken opgesteld. Wilt u deze afspraken lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • De kinderen uit de groepen 1 en 2 blijven in hun klaslokaal en eten daar met de overblijfjuf(fen).
 • De groepen 3 eten gezamenlijk in hun klaslokaal met de overblijfjuf, zo ook de groepen 4.
 • De groepen 5 t/m 8 melden zich eerst buiten bij hun overblijfjuf.
 • De groepen 1 t/m 4 gaan om 12.00 uur eerst eten en gaan om 12.30 uur naar buiten.
 • De groepen 5 t/m 8 gaan om 12.00 uur eerst naar buiten en gaan om 12.30 uur eten.
 • Om 12.55 uur komen de groepen 3 bij elkaar, zij gaan gezamenlijk met de overblijfjuf naar binnen. De overblijfjuf zorgt dat de kinderen om 13.00 uur terug zijn in de klas.
 • Om 13.00 uur komen de leerkrachten naar buiten. Er is overdracht tussen de overblijfjuffen en de leerkrachten.
 • Om 13.00 uur gaat de poort open voor de kinderen die thuis hebben gegeten.
 • Tijdens het overblijven mogen er geen mobieltjes, mp3-/mp4-spelers, iPod of soortgelijke apparaten gebruikt worden.
 • We lopen rustig door de school.

Afspraken die we tijdens het eten hebben

 • We gaan zoveel mogelijk vóór het eten naar het toilet.
 • Tijdens het eten mogen we gezellig met elkaar praten.
 • Tijdens het eten zitten we op onze eigen stoel.
 • Het afval wordt in de afvalbakken gedaan als we naar buiten gaan. Of het wordt weggegooid door de overblijfjuf.
 • Eerst eet je je brood en fruit op (in ieder geval de helft van wat je bij je hebt) en dan pas je snoepje.
 • We gaan gezamenlijk naar buiten als we klaar zijn met eten.
 • Voor je naar buiten gaat, stop je je broodtrommel en drinkbeker in je tas/rugzak aan de kapstok.

Afspraken tijdens het spelen

 • Bij slecht weer spelen de kinderen in het lokaal waar ze overblijven.
 • Wanneer je naar binnen wilt, vraag je dit eerst even aan de overblijfjuf.
 • De kleuters spelen op hun eigen speelplein.
 • De andere groepen spelen niet voorbij de witte en blauwe lijnen op het speelplein bij de kleuters.
 • Als de kinderen van de bovenbouw om 12.50 uur naar buiten komen, mogen de kinderen van de middenbouw niet voor de lijn bij het middelste hek op het speelplein spelen.
 • Als we tijdens het overblijven buiten hebben gespeeld, komen de leerkrachten om 13.00 uur naar buiten.
 • Als we met slecht weer binnen hebben gespeeld, gaan we om 13.00 uur terug naar de klas. De groepen 1, 2 en 3 worden door de overblijfjuf teruggebracht naar de klas. De groepen 4 t/m 8 gaan zelf naar hun klas terug.